About us/ O nama

Mother and daughter. Vita and Buga.

Vita – actress, producer, professor, scientist, business director of the theater.

Buga – opera singer, actress, producer, artistic director of the theater

They met on December 3, 1993. at 2:05 am in a snow-covered Zagreb hospital and from the first day they’re driving a “parallel slalom”.

Both artists. Both with a strong sense of social responsibility. Both in love with learning and sharing knowledge and experiences. Both are full of new ideas that they want to realize now and immediately, even though each day has only 24 hours.

One (Vita), who is leaving the art business, has many years of experience in running a theater and extensive theoretical knowledge. The other (Buga) is at the beginning of his career, just gaining life and artistic experience and learning the first steps in the field of cultural management.

Vita adores structures, but understands the importance of content. Buga is fascinated by the content, but increasingly realizes that without structure content cannot exist.

They both love reading, skiing and tennis. And Ivica Šimić. Husband and father. They both love freedom. Especially freedom of opinion. Vita and Buga live at a distance of (usually) 8000 km.

Vita lives and works as a professor at the Faculty of Culture and Media of Eurasia University in Xi’an, China. Buga lives in Zagreb, Croatia, but the airport is still her most natural environment. They have only seen each other live a few times in the last five years, but thanks to life in the 21st century, they have the feeling that they live at two separate addresses, but “in a building across the street”.

One day, in June 2021, Buga sent a message to Vita that there is a circle of (young) artists, performers who need basic knowledge about career development and working on simple (artistic) projects.

That’s how VestaLLLs came about. Name? A combination of Vestals, Roman priestesses in charge of maintaining fire and LLL – Life Long Learning, which is Vita’s and Buga’s life commitment. Both hoping that this journey that started with the two of us will soon include many more on the road to change. To change ourselves, our circle and the art world in general.

Welcome to VestaLLLs, we’re so happy you’re here!

Mama i kćer.

Vita i Buga.

Vita – glumica, producentica, profesorica, znanstvenica, poslovna direktorica kazališta
Buga – operna pjevačica, glumica, producentica, umjetnička direktorica kazališta.
Upoznale su se 3.12.1993. u 2.05 u snijegom zatrpanom zagrebačkoj bolnici i od prvoga dana voze „paralelni slalom“.
Obje umjetnice.
Obje s jakim osjećajem društvene odgovornosti.
Obje zaljubljene u učenje i dijeljenje znanja i iskustava.
Obje prepune novih ideja koje sve žele realizirati sad i odmah, premda dan ima samo 24 sata.
Jedna (Vita), na odlasku je iz umjetničkog posla, ima dugogodišnje iskustvo u vođenju kazališta i široko teorijsko znanje.
Druga (Buga) na početku je karijere, tek stječe životna i umjetnička iskustva i uči prve korake u području kulturnog menadžmenta.

Vita obožava strukture, ali razumije važnost sadržaja
Buga se oduševljava sadržajima, ali sve više shvaća da bez strukture nema ni sadržaja.
Obje vole čitanje, skijanje i tenis.
I Ivicu Šimića. Muža i oca.
Obje vole i slobodu.
Osobito slobodu mišljenja.
Vita i Buga žive na razdaljini od (najčešće) 8000 km.
Vita živi i radi kao profesor na fakultetu za kulturu i medije sveučilišta Eurasia u gradu Xi’anu, u Kini
Buga živi u Zagrebu, u Hrvatskoj, ali joj je aerodrom ipak najprirodnije okruženje.
U posljednjih pet godina vidjele su se uživo tek nekoliko puta, ali zahvaljujući životu u 21. stoljeću, imaju osjećaj da žive na dvije adrese, ali „u zgradi preko puta“.
Jednoga je dana, u lipnju 2021. godine, Buga Viti poslala poruku da postoji krug (mladih) ljudi kojima su potrebna osnovna znanja o razvoju karijere i radu na jednostavnim (umjetničkim) projektima.
Tako su nastale VestaLLLs.
Ime?
Kombinacija Vestalki, rimskih božica zaduženih za održavanje vatre i LLL – Life Long Learning, što je Vitino i Bugino životno opredjeljenje.
Naša je misija pružiti umjetnicima, ali i svima koji žele promijeniti život, alate koji će im omogućiti da ne čekaju nekog drugog da im da šansu, već da uzmu svoj život i svoju karijeru u svoje ruke i stvaraju sami svoje prilike!
Pripremamo Vam pregršt materijala, webinara i tečaj koji će Vam promijeniti život!
Dobrodošli u VestaLLLs ekipu!